คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การรับประกัน

การรับประกันสินค้าที่ซื้อทางเว็บไซต์ www.sport.co.th เท่านั้น

สินค้ารับประกัน 1 ปี ทุกสินค้าในหมวดหมู่ของ

  • CARDIO
  • STRENGTH
  • FREE WEIGTH

สินค้ารับประกัน 1 ปี สำหรับทุกสินค้าในหมวดหมู๋ Accessories มีดังนี้

  • TRX
  • FREEForm Board

สินค้ารับประกัน 6 เดือนสำหรับทุกสินค้าในหมวดหมู่ Accessories มีดังนี้

  • Bosu
  • Surge 
  • Airex 
  • Calyana 

**หมายเหตุ**
การรับประกันสินค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธี การรับประกันจะไม่รวมถึงความชำรุดจากการเล่นผิดวิธี และอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธ์การรับประกันสำหรับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากบริษัท 
การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

expand_less